Opinia o innowacyjności – co to takiego?

Rozwój firmy bardzo często zależy od wdrażania różnych procesów, technologii i usług czy zakupu rozmaitych urządzeń. W tym kontekście nierzadko pojawia się określenie takie jak opinia o innowacyjności. W środowisku biznesowym robi ono ogromną furorę. Co się za nim kryje?

Czym jest opinia o innowacyjności?

Mianem opinii o innowacyjności określana jest niezależna analiza, która odnosi się do rozwiązań, jakie przedsiębiorstwo chce wdrożyć. Mogą nimi być m.in. usługi, technologie, procesy produkcyjne i inne, nabytki w postaci niezbędnych maszyn itp. Muszą one jednak spełniać pewien bardzo ważny warunek – wymagany jest od nich innowacyjny charakter. Dokument, jakim jest opinia o innowacyjności, stanowi potwierdzenie, że rezultatem planowego przedsięwzięcia jest właśnie innowacyjność.

Do czego jest potrzebna opinia o innowacyjności?

Omawiana analiza przydaje się firmom w wielu sytuacjach, np. przy ubieganiu się o finansowe wsparcie z unijnych funduszy. Oprócz tego opinię o innowacyjności przedsiębiorcy wykorzystują również do celów podatkowych, a także podczas prowadzenia negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Okazuje się ona pomocna przy okazji starania się o kredyt technologiczny. Poza tym należy tu też wspomnieć o aspektach wizerunkowych – opinia innowacyjności przydaje się do działań marketingowych.

Jakie korzyści daje opinia o innowacyjności?

Posiadanie opinii o innowacyjności jest dla przedsiębiorstwa korzystne z kilku ważnych powodów. Przede wszystkim to bardzo mocny argument przy pozyskiwaniu finansowych środków z zewnątrz. W niektórych konkursach tego typu analiza jest wymagana – może w ogromnym stopniu przyczynić się do powodzenia wniosku projektowego. Firma, która uzyskała opinię o innowacyjności, jest postrzegana jako wiarygodniejsza, przez co łatwiej jest jej budować pozytywny wizerunek.

Opinia o innowacyjności – co to takiego?

Kto wystawia opinię o innowacyjności?

Opinia o innowacyjności powinna zostać wydana przez jednostkę, która prowadzi działalność naukową – tak wynika z wytycznych Funduszy Europejskich. Za jednostkę naukową uznawany jest podmiot prowadzący swoje badania czy projekty w ciągły sposób. Takimi jednostkami są np. Polska Akademia Umiejętności, Polska Akademia Nauk (a konkretnie – jej naukowe jednostki), instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe itp.

Opinia o innowacyjności a wsparcie rzecznika patentowego

Kwestie związane z uzyskaniem opinii o innowacyjności mogą być w praktyce dość skomplikowane, dlatego warto uzyskać profesjonalne wsparcie w tym zakresie. Jest w stanie udzielić go rzecznik patentowy specjalizujący się w takich sprawach. Na zlecenie klienta przeprowadza on badanie stanu techniki na potrzeby oceny zdolności rejestrowej i nowości wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego. Na podstawie wyników analiz rzecznik przygotowuje opinię o innowacyjności. Warto nawiązać współpracę ze sprawdzoną i doświadczoną kancelarią oraz mieć na uwadze to, że innowacyjność jest zjawiskiem napędzającym gospodarkę. Coraz częściej jest traktowana przez firmy jako jedna z kluczowych strategii rozwojowych.