Działalność nierejestrowana

Kwestie związane z działalnością nierejestrowaną są uregulowane w Ustawie Prawo Przedsiębiorców. Najważniejszymi przesłankami do jej prowadzenia jest osiąganie przychodów nieprzekraczających kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia. Oczywiście jest to kwota osiągana w ciągu miesiąca. Kolejnym warunkiem jest to, że w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie była prowadzona działalność gospodarcza.

Częstotliwość wyboru działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana jest dobrym sposobem na sprawdzenie popytu na oferowane produkty i usługi. Wśród zaley znajduje się między innymi brak konieczności opłacania składek ZUS, czy odprowadzania zaliczek na podatek. Dodatkowo nie ma konieczności zgłaszania podmiotu do CEIDG. Z takiego rozwiązania nie mogą korzystać osoby, które do prowadzenia działalności potrzebują dodatkowych koncesji, zezwoleń. Ważnym zapisem jest ten mówiący, że jeśli w danym miesiącu przekroczony zostanie próg osiągniętego przychodu, działalność staje się gospodarczą. Za dzień jej rozpoczęcia przyjmuje się wówczas ten, w którym minimalny dochód zostanie przekroczony. Na dopełnienie formalności podmiot ma 7 dni od momentu przekroczenia progu.

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana ma mnóstwo zalet

Największą zaletą działalności nierejestrowanej jest oczywiście brak obowiązku rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie składki są dość wysokie, dlatego niewelowanie takich kosztów jest bardzo dużym ułatwieniem. Jednak konieczne jest monitorowanie przychodów, ponieważ przekroczenie progu nawet o kilka złotych tworzy obowiązek rejestracji działalności. Można wtedy skorzystać z ulg, jednak zwiększa się liczba formalności wymagających dopełnienia. Na działalność nierejestrowaną decydują się przedstawiciele różnych zawodów, chociaż najczęściej chyba rękodzielnicy. Na ich produkty potrzeby jest klient idealny, czyli taki, który chętnie zapłaci za dopracowany w każdym calu produkt. Najważniejsze jest trafienie w odpowiednią grupę docelową, a następnie przedstawiania różnorodnych ofert.